Gallerians Hiss

Första våningen
Bilar

Femte våningen
Konsulter

Andra våningen
Hus m.m.

Sjätte våningen
Textil, cd-skivor,
konfektyr m.m.

Tredje våningen
Data, kontor, IT m.m.

Sjunde våningen
Organisationer, gallerier m.m.

Fjärde våningen
Industriprodukter, källsortering m.m.

Åttonde våningen
Övrigt

Connector Data Våning 1 Gallerian