LOUIS II och LOUIS/LINK från UNICON

LOUIS II är en lättanvänd, högpresterande port till alla standard OS1100 data strukturer. Detta unika produktions verktyg förser Er med en enda produkt för dataåtervinning, manipulering, extrahering, snabbsortering och rapportering.
LOUIS II kan installeras och vara i bruk på mindre än en timme.
LOUIS II fungerar på vilken Unisys 2200 system som helst och på vilket 1100-system som helst som stöder EIS instruktioner.

Effektiv användning av resurser:

LOUIS II kan förbruka så lite som en tiondel av den tid och de resurser som en motsvarande COBOL och MAPPER applikation använder sig av.

Flexibel:

LOUIS II kan komma åt data från varje standard Unisys fil eller datastruktur på ett sätt som är transparant för användaren. Till exempel så är navigering genom en databas automatisk och "joining" data från olika data strukturer oerhört enkelt.

Mångsidig:

LOUIS II förser Er med en fantastisk drivkraft för utveckling av client/server teknologi, möjliggör integrering av nya system baserad på relationsteknologi tillsammans med traditionella datastrukturer som stöder äldre system.

Kostnadseffektiv:

I de flesta fall så har användare rapporterat att produkten har betalt sig redan de första sex månaderna den varit i användning.

Säkerhet:

LOUIS II tillåter ingen uppdatering av databaser.
LOUIS II är tillgänglig för en 30-dagars kostnadsfri utvärdering, utan förbindelser.

LOUIS/LINK

Erbjuder en unik lösning för varje organisation som söker att ge sina PC användare bredare åtkomst till all data som finns på Unisys stor-dator server.

Allmänt gränssnitt:

LOUIS/LINK fungerar inte endast som ett grafiskt användarsnitt till LOUIS II utan agerar också som en fil- och kommunikationsprodukt. Med LOUIS/LINK kan man skapa, lagra och editera frågeprocedurer stand-alone och endast använda stordatorserverns resurser när procedurerna exekveras.

Kommunikation

LOUIS/LINK använder maskin- och softvaru-produkterna som är tillgängliga från DCA inklusive INFOConnect, PEP och ICC produkter för DOS samt LAN gateway för att komplettera kopplingen mot servern (även multipla Unisys värddatorer fungerar).

Flexibel

Med LOUIS/LINK kan man skapa och exekvera ad-hoc "frågor", generera management rapporter eller extrahera data från vilken standard Unisys fil eller databas som helst.
Utdata från ett jobb initierad av LOUIS/LINK kan sändas till PC klient skärm eller disk fil (HD eller floppy), lokal eller nätverksskrivare eller till stordatorns system-skrivare eller fil allt efter önskemål.


Stordatorprogram
Connector Data´s hemsida


senast uppdaterad 2002-12-05
© Copyright 
Connector Data